FAQ

Hva er Salgsdugnad?
Salgsdugnad er bindeleddet mellom lag, foreninger, organisasjoner og klubber og samarbeidende leverandører.

Hvordan fungerer det?
Salgsdugnad er «dugnadsarbeid» på en ny måte. Gjennom Salgsdugnad får lag, foreninger, organisasjoner og klubber mulighet til å formidle abonnement for samarbeidende leverandører.

Hva koster det å delta i Salgsdugnad for meg?
Salgsdugnad skal levere abonnement, produkter og tjenester som man allerede har og betaler for. Avtalene skal ikke gi ekstra kostnader for den som tegner ett, eller flere, abonnement via Salgsdugnad.

Hvem bestiller nytt abonnement?
Det er abonnenten selv som tegner sitt nye abonnement via Salgsdugnad. Abonnementsavtalen blir inngått mellom forbruker og leverandøren.

Tjenestetilbudene i Salgsdugnad
Avtalene den enkelte forbruker og abonnent inngår gjennom Salgsdugnad er gode avtaler uten bindingstid. Standard angrefrist-betingelser gjelder i Salgsdugnad og for leverandørene.

Hva får dere?
For hvert nytt godkjente abonnement som er formidlet gjennom Salgsdugnad til en av leverandørene, får dere 400,- kroner. Det er ikke noe minstekrav til antall formidlinger

Er det sikkert?
Salgsdugnad.no sørger for at verdiene blir sikret i form av gode oppgjørsrutiner, avtaler og at etiske spilleregler blir fulgt i dugnadsarbeidet. Vi skal være sikre på at tre-partsamarbeidet blir forvaltet på en god måte.

Hvorfor Salgsdugnad?
Salgsdugnad har ingen fysiske varer, det er derfor ingen risiko for at dere skal sitte igjen med et varelager dere ikke blir kvitt, eller som, for eksempel, foreldre må kjøpe ut.

Hva koster det meg som forbruker å delta i Salgsdugnad?
Salgsdugnad koster deg ikke annet enn innsatsen dere velger å legge ned i dugnaden, og tiden det tar å sende ut SMS, e-poster etc og legge opp bannere på hjemmesiden deres og det dere poster i sosiale medier.

Hvor mye støtter jeg laget mitt med?
Salgsdugnad gir deg som forbruker mulighet til å støtte ditt lag, eller lignede, med 400,- uten at det koster deg annet enn tiden det tar å skifte til en ny leverandør på tjenester (strøm, mobiltelefoni, mm) du allerede har og betaler for.

Start din
salgsdugnad nå!

Du har linker og alt materiell klart om 3 til 5 virkedager.

Kom i gang nå