Hvordan fungerer Salgsdugnad?

Salgsdugnad er «dugnadsarbeid» på en ny måte. Gjennom Salgsdugnad får lag, foreninger, organisasjoner og klubber mulighet til å formidle abonnement for utvalgte leverandører.

Det genereres unike linker for Salgsdugnad og hver av tjenesteleverandørene. Vi hjelper til med å legge opp bannere på hjemmeside og i sosiale medier.

Det vil bli utbetalt en fast sum for hvert nye, godkjent abonnement som formidles via denne link-en til leverandørens bestillingsside

Det er utarbeidet enkle maler til epost-utsendelser, sms-utsendelser og posting i sosiale medier.

Det er mulig å gjøre dugnadskvelder, formidling av abonnementer til venner og kjente og informasjon ved arrangementer.

Start din
salgsdugnad nå!

Du har linker og alt materiell klart om 3 til 5 virkedager.

Kom i gang nå